Test z historii sztuki

Barok uzupełnienie

prywatne uzupełnienie pozostałych testów z Baroku w oparciu o wymagania programowe
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 3284 razy