Test, Inne: Budynek Inteligentny

Postrzelajcie sobie

Poziom: Studia

Statystyki testu

Reklama

{{localization['shared']['socialLikeUs']}}

Pytania zawarte w teście