Test: Prawo - Zasady prawa (wywodzące się z prawa rzymskiego).

Strona 1

Pytanie 1
twarde prawo, ale prawo
Pytanie 2
prawo nie działa wstecz
Pytanie 3
nieznajomość prawa szkodzi
Pytanie 4
nie ma winy bez prawa
Pytanie 5
prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze
Pytanie 6
należy wysłuchać dwóch stron sporu