Test: Polityka - premierzy III RP: daty, imiona, nazwiska.

Rządy III RP. Daty podawaj okresami rządzenia, np.: 1995-1996 (bez spacji). Jeśli rządy zaczęły się i skończyły w tym samym roku, datę podawaj w ten sposób: 1994-1994

35 pytań WOS Aleksyz20
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.