Antyk, test online. Język polski.

Najważniejsze wiadomości o starożytności :) Test maturalny z języka polskiego.

Język polski, Matura. Test składa się z 11 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Antyk".

Język polski, Liceum, Technikum
13

Pytania zawarte w teście