Antyk, test z języka polskiego

Najważniejsze wiadomości o starożytności :) Test maturalny z języka polskiego. Test składa się z 11 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Antyk"

1) Umowną datą zamykającą antyk jest rok:
2) Wymień główne nurty filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu.
3) Najważniejsza w życiu jest cnota, do której prowadzi życie zgodne z naturą. Przedmioty materialne sprowadzają tylko nieszczęście na życie ludzkie. Jaki to nurt filozoficzny?
4) Kto twierdził, że celem życia człowieka jest dążenie do przyjemności i szczęścia, a może je osiągnąć tylko człowiek mądry i sprawiedliwy?
5) Człowiek z racji ograniczonych możliwości poznawczych, nie może poznać całej prawdy, jest ona dla niego niedostępna. Jaki to nurt filozoficzny?
6) Najwyższą cnotą, a także warunkiem szczęścia jest opanowanie namiętności. Należy z dystansem podchodzić zarówno do szczęśliwych jak i nieszczęśliwych zdarzeń. Jaką nazwę nosi ten nurt filozoficzny?
7) Przyporządkuj filozofa do prezentowanej przez niego filozofii.
8) Wzorzec postępowania to?
9) Motyw, który powtarza się na przestrzeni wieków to?
10) Jakie mamy rodzaje mitów?
11) Wymień funkcje mitów.