Test z historii

Polska za czasów Zygmunta III Wazy.

Sprawdzian z czasu panowania pierwszego króla Polskiego z dynastii Wazów, czyli Zygmunta III Wazy.Test na poziomie średnim przygotowany został w celu sprawdzenia swoich umiejętności przed napisaniem w szkole kartkówki z danego tematu. Test jest zgodny z podstawą programową dla klas gimnazjalnych. :)
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 1679 razy