Kierownictwo, test online. WOS.

Administracja Test dla studentów z WOSu.

WOS, Studia. Test składa się z 6 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Kierownictwo".

WOS, Studia
18
Matura z WOSu, pytania z zakresu polityki.
WOS, Matura
27
#polityka #maturazwosu
Społeczeństwo
WOS, Matura
11
#fourtyandfour
"Obywatel"
WOS, Liceum, Technikum
12
#wos
WOS, Matura
22

Pytania zawarte w teście