Kierownictwo, test online. WOS.

Administracja Test dla studentów z WOSu.

WOS, Studia. Test składa się z 6 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Kierownictwo".

Rozwiń skróty
WOS, Matura
20
WOS, Ogólny
41
Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Ogólny
8
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #maturazwosu
Test z wiedzy podstawowej z władzy ustawodawczej.
WOS, Gimnazjum
10
#władza #ustawodawcza

Pytania zawarte w teście