Bazy danych - egzamin test

Bazy danych - egzamin, test z informatyki

Test egzaminacyjny z Baz danych.

67 pytań Informatyka smatek