Test z PGN

Pytanie 1
Maksymalna stawka procentowa renty planistycznej wynosi
Pytanie 2
Chcąc określić przeznaczenie danej nieruchomości powinniśmy udać się do
Pytanie 3
Nieruchomością gruntową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami jest
Pytanie 4
Do praw rzeczowych ograniczonych zaliczamy
Pytanie 5
Do praw zobowiązujących zaliczamy
Dalej