Test niesklasyfikowane

czasowniki

czasowniki nieregularne I CZĘŚĆ
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 1481 razy