Regulamin serwisu Memorizer.pl

§1 Postanowienia ogólne

1) Memorizer.pl jest serwisem e-learningowym którego właścicielem jest Global-Invest Bartosz Turek, Adres: ul. Czerwone Maki 49/43, 30-392 Kraków ("serwis")

2) Treści zamieszczane w serwisie Memorizer.pl są dostępne dla wszystkich gości serwisu, lecz z pełnej funkcjonalności mogą korzystać tylko i wyłącznie użytkownicy zarejestrowani.

3) Serwis Memorizer.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

4) Administrator Memorizer.pl ma w każdej chwili prawo usunąć materiały naruszające dobra osób trzecich. Ma prawo także zbanować konto użytkownika publikującego takie materiały.§2 Zasady korzystania z serwisu Memorizer.pl

1) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach serwisu.

2) Komentarze, pytania, wpisy na forum oraz wszystkie inne treści wprowadzane na stronę powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:

- wypowiedzi wulgarnych,
- wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
- treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
- treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
- treści o charakterze pornograficznym.

3) Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie Memorizer.pl adresów i odnośników do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej w ustępie 2.

4) Zarejestrowani użytkownicy otrzymują narzędzia umozliwiające im tworzenie i edycję własnych zestawów testowych, komentowanie treśći oraz każdej innej czynności związanej z zalogowaniem się w serwisie.

5) Zarejestrowani użytkownicy zgadzają się na wykorzytanie plików cookie przez serwis w celu ich identyfikacji, oraz korzystania z funkcji serwisu wymienionych w §2 pkt 4.

6) Podmioty trzecie będące partnerami serwisu mogą umieszczać pliki cookie i odczytywać je w przeglądarkach użytkowników albo wykorzystywać obrazy jednopikselowe (web beacon) do gromadzenia informacji w wyniku wyświetlania reklam w witrynie.

7) Wszelkie próby reklamowania się za pomocą udostepnionych narzędzi są zakazane. W sprawach reklamy proszę kontaktować się z nami pod adresem reklama[małpka]memorizer.pl§3 Postanowienia końcowe

1) Na wyraźne żądanie Użytkownika Administrator usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie. Administrator nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych testów, komentarzy, wypowiedzi i ocen.

2) Serwis zastrzega sobie prawo do dowolnych modyfikacji jego stron jak również do zaprzestania działalności.

3) Niniejszy regulamin może być zmieniony w dowolnym czasie. Obecna jego forma wchodzi w życie z dniem 7 września 2008 roku. Każdy użytkownik, który nie akceptuje niniejszego regulaminu zobowiązany jest poinformować o tym Administratora wysyłając stosowną wiadomość na adres info[małpka]memorizer.pl. W takim przypadku użytkownik traci możliwość korzystania z konta, które Administrator usuwa.