Pytania: Zaimki - klasa 6

Zaimki dzielimy na:
rzeczowne, przymiotne, przysłowne, liczebne
To pytanie pochodzi z testu Zaimki - klasa 6. Kliknij tu aby rozwiązać test.