Pytania: Biochemia I egzamin Dobryszycki

2. Które z poniższych stwierdzeń na temat wiązania kowalencyjnego są prawdziwe?
a. Obecność cząsteczek wody osłabia oddziaływanie kowalencyjne
b. Jest najsilniejszym wiązaniem występującym w związkach biochemicznych.
c. W utworzeniu wiązania wielokrotnego uczestniczy więcej niż jedna para elektronów
e. Podczas reakcji chemicznych dochodzi m. in. do zrywania wiązań tego rodzaju.
g. Podczas reakcji chemicznych dochodzi do zrywania i powstawania tego wiązania
i. Tworzone jest przez uwspólnienie pary elektronów dwóch sąsiadujących atomów
k. Podczas reakcji chemicznych dochodzić może do zrywania wiązań tego rodzaju
To pytanie pochodzi z testu Biochemia I egzamin Dobryszycki. Kliknij tu aby rozwiązać test.