Pytania: MWS - bank pytań

Jeżeli X jest zmienną losową i EX^2= 2, to odchylenie standardowe σ tej zmiennej:
może być równe sqrt(2)
może być mniejsze niż 1/sqrt(2)
To pytanie pochodzi z testu MWS - bank pytań. Kliknij tu aby rozwiązać test.