Pytania: Ubezpieczenia, test kompetencji

Do zadań systemu ubezpieczeń gospodarczych zalicza się
Prowadzenie operacji w ramach tego systemu dla łagodzenia skutków zdarzeń losowych,
Prawo do świadczeń mają tylko te podmioty, u których powstały zdarzenia przewidziane w umowie,
Wykorzystywanie składek ubezpieczeniowych na finansowanie szkód u osób opłacających składki ubezpieczeniowe
To pytanie pochodzi z testu Ubezpieczenia, test kompetencji. Kliknij tu aby rozwiązać test.