Pytania: Geografia maturalna

Linie jednakowych głębokości pod poziomem morza to:
izobaty
To pytanie pochodzi z testu Geografia maturalna. Kliknij tu aby rozwiązać test.