Pytania: powtórka przed maturą ze sztuki wczesnochrześcijańskiej

fresk w Cubicolo della Velatio w katakumbach Priscilli przy Via Salaria w Rzymie z wczesnego III wieku.

Motyw ikonograficzny przedstawiający osobę modlącą się. Szeroko rozłożone, wzniesione ręce i otwarte ku niebu dłonie to charakterystyczne cechy motywu. Gest ten symbolizuje otwartość, bezbronność i poddanie się boskim wyrokom, a także uwielbienie (nie jest jednak gestem pokory).
Motyw typowy dla sztuki wczesnochrześcijańskiej.

postać oranta
To pytanie pochodzi z testu powtórka przed maturą ze sztuki wczesnochrześcijańskiej. Kliknij tu aby rozwiązać test.