Pytania: Podstawowe wiadomości z fizyki

Podaj odpowiedzi w odpowiedniej kolejności.
a) 10 m = ? cm
b) 25 cm = ? dm
c) 800 m = ? km
1000, 2,5, 0,8
To pytanie pochodzi z testu Podstawowe wiadomości z fizyki. Kliknij tu aby rozwiązać test.