Pytania: Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka

Zaznacz zestaw uwzgledniający wszystkie elementy kręgu piersiowego:
trzon kręgu, wyrostek kolczysty, wyrostek oprzeczny, otwór kręgowy
To pytanie pochodzi z testu Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Kliknij tu aby rozwiązać test.