Pytania: AF0001

Wartość firmy ustala się jako różnicę między ceną nabycia określonej jednostki, a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto
PRAWDA
To pytanie pochodzi z testu AF0001. Kliknij tu aby rozwiązać test.