Pytania: Powietrze i inne gazy

Jaki gaz powoduje mętnienie wody wapiennej?
dwutlenek węgla - tlenek węgla (IV)
To pytanie pochodzi z testu Powietrze i inne gazy. Kliknij tu aby rozwiązać test.