Pytania: Reformacja i Kontrreformacja - daty

Cesarz Karol V potępia Lutra edyktem wormackim.
26 V 1521
8 II 1522
28 X 1521
11 XII 1522
To pytanie pochodzi z testu Reformacja i Kontrreformacja - daty. Kliknij tu aby rozwiązać test.