Pytania: Anatomia EGZ 18 - I + II

2. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących knee joint (articulatio genus):
A. Jest stawem zawiasowym modyfikowanym
B. Tibial collateral lig. (lig. collaterale tibiale) zrośnięte jest z medial meniscus
D. Ma tylko jeden istotny mięsień prostujący
E. Retinaculum of arquate lig. (retinaculum ligamenti arquati) przyczepia się do head of fibula (caput fibulae)
To pytanie pochodzi z testu Anatomia EGZ 18 - I + II. Kliknij tu aby rozwiązać test.