Pytania: Brzuch i miednica

Trigonum cystohepaticum ogranicza:
prawa strona – ductus cysticus
góra – hepar
lewa strona – ductus hepaticus communis
To pytanie pochodzi z testu Brzuch i miednica. Kliknij tu aby rozwiązać test.