Pytania: bejdżpi

Wymień wybrane 3 korzyści wysokiej jakości ergonomicznej
lepsza i wydajniejsza praca,
zmniejszenie biologicznych kosztów pracy,
lepsze wykorzystanie czasu pracy,
To pytanie pochodzi z testu bejdżpi. Kliknij tu aby rozwiązać test.