Pytania: Wspólna Europa, Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, Świat XXI wieku

wybierz traktaty tworzące stopniowo Unię Europejską
Traktat o Unii Europejskiej
Traktat amsterdamski
Akt Europejski
Traktat nicejski
Traktat lizboński
Traktat konstytucyjny
To pytanie pochodzi z testu Wspólna Europa, Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, Świat XXI wieku. Kliknij tu aby rozwiązać test.