Pytania: Wspólna Europa, Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, Świat XXI wieku

Gdzie został podpisany traktat zakładający UE
Maastricht
To pytanie pochodzi z testu Wspólna Europa, Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, Świat XXI wieku. Kliknij tu aby rozwiązać test.