Pytania: APSI

Zaznacz zdania zgodne z Agile Manifesto
Współpraca z klientem jest ważniejsza, ni negocjowanie i sztywne realizowanie kontraktu
Reagowanie na zmiany jest ważniejze, niż postępowanie według z góry określonego planu
Działające oprogramowanie jest ważniejsze, niż rozbudowaa formala dokumentacja każdego kroku w projekcie
Osoby i interakce pomiędzy nimi są ważniejsze niż wykonywanie założonych procesów projektowych i stosowanie rozbudowanych narzędzi
To pytanie pochodzi z testu APSI. Kliknij tu aby rozwiązać test.