Pytania: Architektura Sieci

Jakie adresy hostów są wykorzystywane przez switch sieci lokalnej do kierowania pakietów na łącza wyjściowe i w oparciu o jakie adresy w ramkach odbieranych z łączy wejściowych jest wypełniana jego tablica kierowania :
fizyczne, źródłowe
To pytanie pochodzi z testu Architektura Sieci. Kliknij tu aby rozwiązać test.