brokuł

172 4

Materiały stworzone przez użytkownika brokuł

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą architektury gotyckiej.
#gotyk #architekturagotyku #maturazhistoriisztuki
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą architektury barokowej.
#maturazhistoriisztuki #barok #architektura #architekturabaroku
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą klasycyzmu.
#klasycyzm #maturazhistoriisztuki