Magnus Dux

100 1

Materiały stworzone przez użytkownika Magnus Dux

Polityczna historia Grecji w ujęciu całościowym uwypuklająca najważniejsze wydarzenia i konteksty. Skupia się na najstarszych dziejach Grecji oraz ustroju politycznym jej najważniejszych ośrodków - Aten i Sparty. Nie obejmuje wojen z Persami, wojen P
#historia #polityczna #grecji #starozytnosc #starozytnagrecja