Profil użytkownika: MGRINŻCHEM

Materiały stworzone przez użytkownika MGRINŻCHEM

II KLASA GIMNAZJUM - TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z I SEMESTRU

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, BUDOWA ATOMU, WIĄZANIA CHEMICZNE, WZORY STRUKTURALNE, SUMARYCZNE, TWORZENIE NAZW PODSTAWOWYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH.
Chemia, Gimnazjum
24
#UKŁAD #OKRESOWY #PIERWIASTKÓW #BUDOWA #ATOMU #WIĄZANIA #CHEMICZNE #WZORY #STRUKTURALNE #SUMARYCZNE #TWORZENIE #NAZW #PODSTAWOWYCH #ZWIĄZKÓW #CHEMICZNYCH

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - WPROWADZENIE

Wprowadzenie do działu "Wyrażenia algebraiczne". Sprawdzenie wiadomości z zakresu dodawania, odejmowania, mnożenia wyrażeń.
Matematyka, Gimnazjum
4

Praca, moc, energia potencjalna i kinetyczna fizyka

PRACA, MOC, ENERGIA POTENCJALNA I KINETYCZNA - SPRAWDZENIE UMIEJĘTNOŚCI
Fizyka, Gimnazjum
16

PRACA,MOC,ENERGIA,MASZYNY PROSTE

Test powtórzeniowy z działów :PRACA,MOC,ENERGIA,MASZYNY PROSTE
Fizyka, Gimnazjum
10
#test #powtórzeniowy #praca #mocenergiaprzygotowanie #do #sprawdzianuprzygotowanie #do #testu #

Układanie równań chemicznych

Układanie równań chemicznych, dobieranie współczynników (uzgadnianie stron równania)
Chemia, Gimnazjum
8
#współczynnikdobieraniechemia2klasa #gimnazjum #

Zapis równań reakcji, dobieranie współczynników

Zapis równań reakcji, dobieranie współczynników, tworzenie równań reakcji.
Chemia, Gimnazjum
20

Fizyka - termodynamika dla gimnazjalistów

Termodynamika, energia wewnętrzna i jej przemiany, ciepło właściwe, przemiany stanów i termodynamiczne.
Fizyka, Gimnazjum
16
#termodynamika #energiawewnetrzna #przemiany #cieplowlasciwe #przemianystanow #przemianytermodynamiczne

Przykładowy arkusz testu gimnazjalnego nr 1

Przykładowy arkusz testu gimnazjalnego nr 1, część matematyczno-przyrodnicza.
Inne, Gimnazjum
14
#Test #gimnazjalny #część #matematyczno-przyrodnicza.

TWIERDZENIE PITAGORASA

TWIERDZENIE PITAGORASA - zadania wprowadzające, zadania z treścią.
Matematyka, Gimnazjum
15
#Twierdzenie #Pitagorasa #zadania #zadania #z #treścią. #

Węglowodory - test powtórzeniowy

Węglowodory - test powtórzeniowy z węglowodorów i ich wzorów.
Chemia, Ogólny
17
#weglowodory #chemia #chemiaorganiczna

KWASY, ZASADY

Test sprawdzające wiedzę z zakresu kwasów i zasad .
Chemia, Gimnazjum
24
#kwas #zasada #zasady # #kwasy #wodorotlenki #test #gimnazjalny #