Pytania i odpowiedzi

Arktyka na rozgrzewkę

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. do konkursu
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1737 razy
Pytanie 1
Ile wynosi powierzchnia Arktyki definiowana kołem podbiegunowym północnym w mln km kw
21
Pytanie 2
Granicę klimatyczną Arktyki wyznacza izoterma najcieplejszego miesiąca
10 stopni
Pytanie 3
Zaznacz spośród cech 3 odnoszące się do klimatu Arktyki
mała ilość opadów
badzo silne wiatry
częste mgły
Pytanie 4
Zaznacz dwie cechy arktycznej masy powietrza
niska wilgotność
brak wysokich chmur
Pytanie 5
Dopisz nazwę wiatru do rejony jego występowania
Pytanie 6
połącz rodzaj lodu z jego opisem
przybrzeżny
narastający od lądu do morza
szelfowy
stałe lody występujące od kilkudziesięciu lat
pak lodowy
lód dryfujący na powierzchni
polarny
występujący w środkowej części Oceanu Arktycznego
Pytanie 7
Najwyższym wzniesieniem Arktyki jest
Góra Gunnbjorna na Grenlandii
Pytanie 8
Zaznacz trzy czynniki mające największe znaczenie w rzeźbieniu terenu
działalność śniegów i lodów
działalność eoliczna
obceność wiecznej marzłoci
Pytanie 9
Jedyny czynny wulkan Arktyki Beerenberg jest na wyspie
Jan Mayen
Pytanie 10
Nunataki to
wzniesienia powyżej pokrywu lodowej
Pytanie 11
Zaznacz elementy rzeźby polodowcowej występujące w Arktyce
kary
żłoby
drumliny
Pytanie 12
Zsuwanie się gruntu po górnej rozmarzniętej warstwie gruntu no si nazwę
soliflukcja
Pytanie 13
Zaznacz dwa typy wybrzeży dominujących w Arktyce
fjordowe
szkierowe
Pytanie 14
Kto jako pierwszy osiągnął Biegun Północny
R. Peary i M. Henson
Pytanie 15
Największe miasto Arktyki to
Norylsk
Pytanie 16
Ogół działań człowieka zarówno planowych i przypadkowych mających wpływ na środowisko przyrodnicze to
antropopresja

Powiązane tematy