Pytania i odpowiedzi

AStronomia i mapyI i II dział

Pytanie 1
Dopisz obok cechy południk lub równoleżnik
wszystkie mają równą długość: południk
ma kształt półokręgu: południk
są różnej długości: równoleżnik
mają kształt okregu: równoleżnik
łaczą bieguny: południk
Pytanie 2
Napisz obok długość lub szerokość
moze być W lub E: długość
Maksymalnie wynosi 90 stopni: szerokość
Maksymalnie wynosi 180 stopni: długość
Może być N lub S: szerokość
Pytanie 3
Generalizacja to
uogólnienie treści mapy
Pytanie 4
Która skala jest najmniejsza
1 cm : 2 km
Pytanie 5
Które 2 cechy dotyczą planu
traktuje Ziemie jako płaszczyznę
nie ma siatki kartograficznej
Pytanie 6
Bardzo szczegółowa mapa niedużego terenu to mapa
topograficzna
Pytanie 7
Niniejsza metoda to
sygnaturowa
Pytanie 8
W punkcie B jest temperatura 10 stopni C, jaka temperatura jest w punkcie A
14,8
Pytanie 9
Zaznacz dwa prawdziwe zdania
Gdy na Zwrotniku Raka Słońce góruje w zenicie, to na kole podbiegunowym południowym jest noc polarna
Na równiku cały rok dzień równa się nocy
Pytanie 10
Który rok był przestępny
2000

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.