Pytania i odpowiedzi

AStronomia i mapyI i II dział

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. astronomia + mapy
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1840 razy
Pytanie 1
Dopisz obok cechy południk lub równoleżnik
Pytanie 2
Napisz obok długość lub szerokość
Pytanie 3
Generalizacja to
uogólnienie treści mapy
Pytanie 4
Która skala jest najmniejsza
1 cm : 2 km
Pytanie 5
Które 2 cechy dotyczą planu
nie ma siatki kartograficznej
traktuje Ziemie jako płaszczyznę
Pytanie 6
Bardzo szczegółowa mapa niedużego terenu to mapa
topograficzna
Pytanie 7
Niniejsza metoda to
sygnaturowa
Pytanie 8
W punkcie B jest temperatura 10 stopni C, jaka temperatura jest w punkcie A
14,8
Pytanie 9
Zaznacz dwa prawdziwe zdania
Na równiku cały rok dzień równa się nocy
Gdy na Zwrotniku Raka Słońce góruje w zenicie, to na kole podbiegunowym południowym jest noc polarna
Pytanie 10
Który rok był przestępny
2000

Powiązane tematy