Pytania i odpowiedzi

Bank Słów > repetytorium > Życie szkolne > Oceny i egzaminy > przydatne zwroty

Pytanie 16
egzamin
exam
Pytanie 17
nie zdać egzaminu
fail an exam
Pytanie 18
egzamin końcowy
final exam
Pytanie 19
dostać piątkę/czwórkę/trójkę/...z testu
get an A/a B/ a C/ in a test
Pytanie 20
dostać wyniki egzaminu
get the results an exam
Pytanie 21
uczyć się
learn
Pytanie 22
stopień
mark
Pytanie 23
ocena
grade
Pytanie 24
zdać egzamin
pass an exam
Pytanie 25
przygotowywać się do (egzaminów)
prepare for (exams)
Pytanie 26
powtarzać materiał do..
revise.study for
Pytanie 27
egzamin na koniec szkoły
school-leaving exam
Pytanie 28
przystępować do egzaminu
take an exam
Pytanie 29
uczyć kogoś
teach
Pytanie 30
kartkówka
spot test