Powtórzenie: kości, anatomia

Biologia, powtórzenie. 11 pytań.

w nasadach kości długich, we wnętrzu kości płaskich, różnokształtnych i krótkich
istota gąbczasta
na zewnątrz kości, buduje trzony kości kości długich, oraz powierzchniowe (korowe) warstwy ich nasad i kości pałskich
istota zbita
pokrywa powierzchnie stykających się ze sobą kości, zapobiega ich ścieraniu, odporna na tarcie, ułatwia poślizg, pełni funkcję ochronną, amortyzacja wstrząsów, nie jest ani ukrwiona, ani unaczyniona
chrząstka stawowa
warstwa nieregularnej błony, która okrywa i służy regeneracji chrząstki, pełni także funkcją odżywczą, zbudowana z tkani łącznej zbitej o utkaniu nieregularnym
ochrzęstna
włóknista błona, ochraniająca kość od zewnątrz, silnie unaczyniona i unerwiona, posiada komórki kościotwórcze, chroni i regeneruje uszkodzona tkankę kostną
okostna
kręgi, mostek, żebra, kości czaszki, kość miedniczna, łopatka, częściowo jamy kości długich, jaki szpik tam występuje?
czerwony
elementy składowe kości
tkanka kostna, szpik kostny, okostna, ochrzestna, śródkostna, chrząstka stawowa
rodzaje kości (alfabetycznie)
długie, krótkie, płaskie, pneumatyczne, różnokształtne
wymień zatoki przynosowe (od góry)
czołowe,
kości pneumatyczne (alfabetycznie)
czołowa, klinowa, sitowa, skroniowa, szczękowa
części czaszki
mózgoczaszka i twarzoczaszka

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.