Pytania i odpowiedzi

Strarożytna Grecja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. test głownie dla I gimnazjum ;P
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 2486 razy
Pytanie 1
Pierwsze plemiona greckie to :
Dorowie, Jonowie, Achajowie
Pytanie 2
Gdzie rozwinęła się kultura minojska ??
na Krecie
Pytanie 3
Która kultura była pierwsza ??
Minojska
Pytanie 4
W wiekach ciemnych :
Nie znano pisma
Pytanie 5
Kultura mykeńska:
została stworzona przez Achajów
Pytanie 6
Polis to :
niezależna wspólnota obywateli
Pytanie 7
Pytia to :
kapłanka , która pełniła funkcję wyroczni Delfickiej
Pytanie 8
Kto mógł brać udział w igrzyskach olimpijskich ??
Mężczyźni
Pytanie 9
Spartanie nazywali swój kraj :
Lacedemon
Pytanie 10
W Sparcie rządy spełniał :
2 królów
Pytanie 11
Agoge to :
wychowanie spartanskie
Pytanie 12
Periojkowie :
zajmowali się handlem i rzemiosłem
Pytanie 13
Demokracja to :
rządy ludu
Pytanie 14
Bitwa pod Platejami odbyła się w :
W 479 r.p.n.e.
Pytanie 15
Ostracyzm to :
sąd skorupkowy

Powiązane tematy

#Historia;)