Pytania i odpowiedzi

Zemsta Aleksander Fredro

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. dosyć łatwy test sprawdzający widomości z przeczytanej lektury
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2531 razy
Pytanie 1
Kto chciał by Wacław ożenił się z Podstoliną?
Rejnet
Pytanie 2
Czy książka została napisana na faktach?(wpisz prawda lub fałsz)
prawda
Pytanie 3
kto była autorem książki ?(pełne imię i nazwisko)
Aleksander Fredro
Pytanie 4
Z kim ożenił się Wacław?
Klarą
Pytanie 5
Kim byli dla siebie Cześnik i Rejent?
sąsiadami
Pytanie 6
Kim był Wacław dla Rejenta?
synem
Pytanie 7
Ta lektura to:
Dramat
Pytanie 8
Czy Podstolina ożeniła się z Wacławem?
Fałsz
Pytanie 9
Ile aktów jest w lekturze?
4
Pytanie 10
Kto wymówił słowa,, Niech się dzieje wola nieba, Z nią się zawsze zgadzać trzeba" ?
Rejent