Powtórzenie: Geologia regionalna - otwarte

Cz.I

Geografia, powtórzenie. 34 pytań.

Formacja Sromowiecka jest wykształcona jako(1)i ma wiek(2)
(1): silniewapniste piaskowce z otoczakami
(2): Kampan
Na SW od Rygla Radomska znajduje się niecka: (1)
(1): miechowska
Najbardziej południowym elementem niecki Brzeżnej jest:(1), wypełniona utworami(2)
(1): niecka Lubelska
(2): Cr3
Najmłodszymi wydzieleniami w rejonie jednostki śląskiej są:(1),(2). Podstawowe poziomy korelacyjne w Karpatach Fliszowych mają wiek:(3),(4)
(1): krośnieńskie
(2): menilitowe
(3): górny cenoman
(4): górny eocen
Sudety E od środkowych są oddzielone(1) a na bloku Przedsudeckim(2)
(1): nasunięciem Ramzowskim
(2): dyslokacją Niemczy
Utworami permu na monoklinie Śląsko - Krakowskiej są:(1),(2)
(1): tufy filipowskie
(2): zlepieńce myślachowickie
W jednostce wierchowej Tatr poza autochtonem wyróżnia się fałdy(1) i(2)
(1): Giewontu
(2): czerwonych wierchów
8. W południowej części antyklinorium Pomorskiego można wyróżnić antykliny(1) i(2)
(1): Piły
(2): Nakła
W skład Niecki Brzeżnej obok Niecki Warszawskiej wchodzą:(1) i(2)
(1): pomorska
(2): lubelska
W skłąd warstw cieszyńskich poza dolnymi łupkami cieszyńskimi wchodzą także(1) i(2),(3)
(1): uławicone wapienie cieszyńskie
(2): ciemne górne łupki cieszyńskie
(3): margle
W zach części GZW wyróżnia się niecki(1) i(2)
(1): jejkowicka
(2): chwałowicka
Wapienie krynoidowe w jednostce czorsztyńskiej to formacje z :(1),(2)
(1): krupianki
(2): smolechowej
13. Wschodnim przedłużeniem jednostki przedmagurskiej jest seria(1) i jednostka(2)
(1): okienna
(2): dukiejska
Wyniesienie mazursko-suwalskie jest ograniczone przez monokliny:(1) i(2)
(1): kętrzyńską
(2): białowieską
Czerwone margle globotruncanowe są określone jako(1) i maja wiek(2),(3)
(1): formacja z jaworek
(2): cenoman
(3): kampan
Dolna kreda jednostki pienińskiej jest reprezentowana przez formacje :(1 ) i formacja(2)
(1): wapienie pienińskie (z rogowcami)
(2): łupków z kapuśnicy
Dolny ordowik w strefie kieleckiej jest reprezentowany przez(1) i(2)
(1): warstwy międzygórskie
(2): warstwy z Bukówki
Elementami obniżonymi platformy wschodnioeuropejskiej w PL są syneklizy:(1) i(2)
(1): perbałtycka
(2): podlaska
Elementami obniżonymi trzony krystalicznego Tatr są depresje:(1) i(2)
(1): depresja Gorczykowej
(2): depresja Szerokiej Jaworzyńskiej
Elementami tektonicznymi strefy kieleckiej są:(1) i(2)
(1): antyklinorium klimontowskie
(2): synklinorium kielecko - łągowskie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.