EGZAEGZA

blabla

Informatyka, powtórzenie. 103 pytań.

REKLAMA
1 W sieciach Ethernet wykorzystywany jest mechanizm:
a) CSMA/CD
Kabel UTP jest przeważnie zakończony złączem:
żadna z powyższych odpowiedzi RJ-45
W sieci Aloha maksymalne wykorzystanie pasma wynosi:
18%
W sieci Ethernet 100BASE-TX jest używane kodowanie:
MLT-3
Standard 1000Base-SX wykorzystuje:
Światłowód wielomodowy
Switch działa:
Na poziomie LLC
Na poziomie warstwy 2
Brama obejmuje:
wszystkie warstwy modelu OSI
VLANy są definiowane przez następujące standardy IEEE:
802.1Q i 802.1P
RIP wykorzystuje jako metrykę:
liczbę hopów
System autonomiczny to:
zbiór maszyn z taką samą polityką routowania
TCP wykorzystuje mechanizm
Okna przsuwającego się
w sieciach CSMA/CD w przypadku wykrycia kolizji:
stacja przerywa nadawanie
Teoretyczna maksymalna przepływność w sieci 802.11b działa to:
11 Mibit/s
Za pomocą RARP dokonuje się konwersji:
adresów fizycznych na adresy sieciowe
Klasyczne sieci lokalne cechuje:
współdzielone medium
Kable współosiowe są zakończone przeważnie:
żadna z powyższych odpowiedzi BNC
W kablu UTP
są cztery pary przewodów
W sieciach pierścieniowych:
każda stacja może zostać stacją monitor
Sieci 802.16.4 to:
Żadna z powyższych odpowiedzi WiMAX
Standard 1000Base-T wykorzystuje
UTP
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: