Pytania i odpowiedzi

Funkcja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. odczytywanie
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 2321 razy
Pytanie 1
Co to jest Dziedzina
Argument
Pytanie 2
Na jakiej OSI jest miejsce zerowe
Os Y
Pytanie 3
Przyporządkuj wykresów funkcji
Rosnąca
idzie w górę
Malejąca
idzie w dół
Stała
nic nie rośnie ani maleje
Pytanie 4
Czy wykres funkcji kwadratowej jest parabolem
TAK
Pytanie 5
Zaznacz jakiej są postacie funkcji kwadratowej
postać kanoniczna
postać iloczynowa
postać ogólna
Pytanie 6
Podpisz pod wzorami jaka to postać

Powiązane tematy