Powtórzenie: Funkcja

odczytywanie

Matematyka, powtórzenie. 6 pytań.

Co to jest Dziedzina
Argument
Na jakiej OSI jest miejsce zerowe
Os Y
Przyporządkuj wykresów funkcji
Rosnąca
+
idzie w górę
Malejąca
+
idzie w dół
Stała
+
nic nie rośnie ani maleje
Czy wykres funkcji kwadratowej jest parabolem
TAK
Zaznacz jakiej są postacie funkcji kwadratowej
postać iloczynowa
postać ogólna
postać kanoniczna
Podpisz pod wzorami jaka to postać
f(x)=(x-x1)(x-x2): postać iloczynowa
f(x)=ax^2+bx+c: postać ogólna

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.