Powtórzenie: funkcja kwadratowa

Matematyka, powtórzenie. 4 pytań.

1.Narysuj wykres funkcji kwadratowej a)y=x^2-4 b)y=x^2+8 c)y=3x^2+4 d)y=-x^2-2
Napisz wzory funkcji kwadratowej a)postać ogólna b)postać iloczynowa
2.Narysuj wykres funkcji kwadratowej i podaj jej własności a)y=4x^2-2x+2 b)y=x^2+3x+15 c)y=-5x^2+2x-3
Rozwiąż nierówność f(x) = -2x^2 - 2x + 12

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.