Powtórzenie: Kości kończyny górnej

kości łacina

Biologia, powtórzenie. 27 pytań.

Kończyna Górna
Membrum superius
Obręcz kończyny Górnej
cingulum membri superioris
Obręcz Barkowa
cingulum pectorale
Ramię
brachium
Przedramię
antebrachium
ręka
manus
nadgarstek
carpus
śródręcze
metacarpus
palce
digiti
kciuk
pollex
wskaziciel
index
palec środkowy
digitus medius
palec obrączkowy
digitus anularis
palec mały
digitus minimus
kłąb kciuka
thenar
kłębik
hypothenar
obojczyk
clavicula
łopatka
scapula
kość ramienna
humerus
kość promieniowa
radius

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.