Powtórzenie: aisde lab 5

wejście

Informatyka, powtórzenie. 6 pytań.

Algorytm Prima:
sukcesywnie dodaje krawędzie do drzewa, aż powstanie drzewo rozpinające
po dodaniu każdej krawędzi wymaga sprawdzenia czy nie powstał cykl
jego złożoność obliczeniowa zależy od ilości krawędzi
Algorytm Kruskala:
po dodaniu każdej krawędzi wymaga sprawdzenia czy nie powstał cykl
jego złożoność obliczeniowa zależy od ilości krawędzi
Algorytm Floyda:
czy najlepiej implementowac na macierzy
czy czas trwania algorytmu zalezy bardziej od wiercholkow niz krawedzi
czy algorytm po skonczeniu dzialania daje w wyniku dlugosci cykli
Algorytm Kruskala:
Przed dodaniem każdej krawędzi wymaga sprawdzenia, czy nie powstanie cykl
ma złożoność obliczeniową zależną od liczby krawędzi grafu
Algorytm Floyda w stosunku do DIjkstry
może znajdować długości cykli
działa niezależnie od liczby krawędzi grafu
może działać dla krawędzi o ujemnych wagach
Algorytm Dijkstry nie nadaje sie do szukania najkrotszych sciezek:
w grafach zawierajacych cykle

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.