Powtórzenie: Książki Nory Roberts

Powtórzenie wiedzy ogólnej książki Nory Roberts

Literatura, powtórzenie. 4 pytań.

Z jakiego kraju pochodzi Nora Roberts?
Od 1981 roku do 2013 roku
Z USA
W 1981 roku
W jakich latach zostały napisane jej książki?
Z Nowego Yorku
Z Nowego Yorku
Jacy bohaterz
Z Nowego Yorku

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.