Powtórzenie: AISDE lab3

wstępniak lab3

Informatyka, powtórzenie. 7 pytań.

Drzewo:
binarne zawierające n węzłów wewnętrznych jeśli jest pełne ma n+1 gałęzi prowadzących do węzłów zewnętrznych
Kopcowanie:
to struktura, której wartości potomków węzła są w stałej relacji z rodzicem
Jest szczególnym przypadkiem drzewa binarnego.
zastosowany do sortowania sprawia, że sortowanie tą metodą (kopcowanie) jest zawsze niestabilne
Drzewo turniejowe
każdy kolejny węzeł jest kopią jednego z potomków, itd
jest jednym z rodzajów drzewa binarnego
Drzewo binarne:
w BST potomkowie są w ściśle określonej relacji do ich rodzica
składa się z korzenia oraz prawego i lewego poddrzewa binarnego
Drzewo:
Huffmana jest szczególnym przypadkiem binarnego
Huffmana używane jest do bezstratnej kompresji Huffmana
BST pozwala na wyszukiwanie w czasie log2(n)
Drzewo BST
jeden potomek mniejszy a drugi większy od węzła
każdy węzeł przechowuje klucz
To m-drzewo
Kopiec:
drzewo o stałej relacji rodziców z potokmami
to szczególny przypadek drzewa binarnego

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.