Powtórzenie: ce plus plus

Kurs strzelecki C++

Informatyka, powtórzenie. 10 pytań.

W wyrażeniach logicznych można stosować operator:
==
Co jest pętlą:
for
Każda komenda zakończona jest znakiem:
średnik
Funkcja łącząca pliki źródłowe to:
linker
Zmienna odnosząca się do liczb tylko całkowitych określane są typem:
int
Służą do przenoszenia danych między komputerem a programem:
strumienie
Manipulator przerzucający tekst/liczbę/wynik do innej linii to:
endl
Jaką komendą zaczynamy program w c++
int main()
Jakim znakiem dodać komentarz w C++ ?
//
Dzięki jakiej funkcji można wpisać dane do zmiennej?
sin <<

Tagi

#c++

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.