Pytania i odpowiedzi

MWS - bank pytań

Pytanie 16
Dla każdej dodatniej liczby u oraz pary zmiennych losowych X,Y posiadajacych pierwsze i drugie momenty zachodzi równosć:
V(X+Y)=VX+VY+2E(XY)-2EXEY
E(u+uX)=u(1+EX)
Pytanie 17
Poniżej przedstawiony jest wykres pudełkowy dla pewnego zbioru 10^4 danych pomiarowych, wśród których nie wystąpiły powtórzenia:
w przedziale (4,6] leży 25.0% danych
nie ma danych mniejszych niż 1
Picture 16
Pytanie 18
a
Picture 17
Pytanie 19
b
Picture 18
Pytanie 20
c
Picture 19
Pytanie 21
b
Picture 20
Pytanie 22
a
Picture 21
Pytanie 23
b
Picture 22
Pytanie 24
a
c
Picture 23
Pytanie 25
c
Picture 24
Pytanie 26
b
Picture 25
Pytanie 27
b
c
Picture 26
Pytanie 28
c
Picture 27
Pytanie 29
a
c
Picture 28