Powtórzenie: LANUSIE

Lan

Informatyka, powtórzenie. 24 pytań.

IBM Token Ring:
Żadne z powyższych
Kabel UTP jest przeważnie zakończony złączem:
RJ-45
W sieci Ethernet 100BASE-TX jest używane kodowanie:
MLT-3
Standard 1000BASE-SX wykorzystuje:
Swiatłowód wielomodowy
VLANy są definiowane przez następujące standardy IEEE:
802.1Q i 802.1P
Teoretyczna maksymalna przepływność w sieci 802.11b działa to:
11 Mibit/s
Za pomocą RARP dokonuje się konwersji
adresów fizycznych na adresy sieciowe
Kable współosiowe są zakończone przeważnie:
RCA
W sieciach pierścieniowych:
każda stacja może zostać stacją monitor
Sieci 802.16.4 to:
WirelessHuman
Standard 1000Base-T wykorzystuje
UTP
Standard 802.11i dotyczy
WIFI
802.11.a wykorzystuje
OFDM
Rolą monitora w sieciach typu token ring jest:
inicjowanie pracy pierścienia
reagowanie na ramki beacon
wspomaganie transmisji rozsiewczej
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe dla sieci typu Token Ring:
stacje ratransmitują ramki wprwowadzając stałe opóźnienie retransmisji
w przypadku awarii jednej ze stacji rolą monitora jest usuwanie krążących ramek
37 Warstwa _________ w 802.11 zawiera w sobie podwarstwę LLC oraz podwarstwę MAC:
a) Adaptacyjna
38 W 802.11 wynik CRC przesyłany jest w polu
FCS
Który ze switchy wprowadza największe opóźnienie:
store-and-forward
43 W dużych sieciach nieodpowiednie będzie stosowanie:
b) routingu statycznego
44 W 802.3 z zaimplementowanym DCF wykorzystywana metoda dostępu to:
a) CDMA/CD
45 802.11g nie wykorzystuje
a) FHSS
d) GWDM
46 Ramki RTS i CTS ____ rozwiązać problem ukrytych węzłów, ____ rozwiązać problem odkrytych węzłów:
b) mogą, nie mogą
poprawne nazewnictwo to:
Ramka
+
Ethernet
datagran
+
UDP
pakiet
+
IP
segment
+
TCP
Połącz typ kabla z nośnikiem
100-BASE-TX
+
UTP (mniejsze)
100-BASE-FX
+
wielomodowy (mniejsze)
1000-BASE-CX
+
STP
1000-BASE-T
+
UTP (większe)
1000-BASE-SX
+
wiolomodowy (większe)
1000-BASE-LX
+
wielo/jednomodowy

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.