Pytania i odpowiedzi

Gatunki literackie lektur

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 51 Rozwiązywany: 3560 razy
Pytanie 1
Bogurodzica
pieśń
Pytanie 2
Jan Kochaanowski " o żywocie ludzkim"
fraszka
Pytanie 3
Jan Kochanowski " Do snu"
fraszka
Pytanie 4
Jan Kochanowski " Na dom w Czarnolesie"
fraszka
Pytanie 5
Jan Kochanowski " Do gór i lasów"
fraszka
Pytanie 6
Jan Kochanowski " Na sokalskie mogiły"
fraszka
Pytanie 7
Jan Kochanowski " Czego chcesz od nas panie"
pieśń
Pytanie 8
Molier " Świętoszek"
komedia
Pytanie 9
Jan Andrzej Morsztyn " Do trupa"
sonet
Pytanie 10
Jan Andrzej Morsztyn "Niestatek"
sonet
Pytanie 11
Jan Andrzej Morsztyn " Nagrobek Perlisi"
panegiryk
Pytanie 12
Daniel Naborowski "Krótkość żywota"
epigramat
Pytanie 13
Wacław Potocki " Transakcja Wojny chocimskiej"
epos
Pytanie 14
Wacław Potocki " Zbytki polskie"
satyra
Pytanie 15
Adam Mickiewicz " Romantyczność"
ballada

Powiązane tematy